Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ce măsuri luăm pentru a ne feri de incendii în perioade caniculare şi secetoase?

-evitarea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

-restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive (vopsire, lăcuire, lipire cu adezivi, curăţare sau spălare cu alcool tehnic, diluanţi sau benzină, sudare etc.);

-asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră (copertine, şoproane deschise etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;

-asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

Cum preîntâmpinăm izbucnirea incendiilor când folosim focul deschis?

-orice foc, fie în interiorul locuinţei, fie în exteriorul acesteia trebuie supravegheat;

-nu se folosesc chibrituri, lumânări, lămpi de iluminat cu petrol în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, poduri, magazii, alte anexe) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care se depozitează produse petroliere.

-arderea resturilor vegetale, gunoaielor şi deşeurilor numai în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite în acest sens, curăţate de materiale combustibile şi dotate cu mijloace de intervenţie în cazul izbucnirii unui eventual incendiu ( butoi şi găleţi cu apă, cazma, lopată, furcă, măturoi, etc.);

-aprinderea focurilor nu se va face la mai puţin de:

-50 metri faţă de materiale combustibile şi clădiri;

-100 metri faţă de depozitele de furaje;

-200 metri faţă de liziera pădurii.

-se interzice aprinderea focurilor pe timp de vânt şi lăsarea lor nesupravegheate ori în grija copiilor;

-la apropierea nopţii, focurile se vor stinge cu apă sau prin acoperire cu pământ şi se va asigura că nu mai există nici o posibilitate de reaprindere a lor;

-se interzice fumatul în locuri cu pericol de incendiu şi aruncarea resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse la întâmplare;

-părinţii şi celelalte persoane care au în grijă copii, îi vor supraveghea permanent şi nu le vor lăsa la îndemână mijloace care ar putea produce incendii (în general, aceştia au tendinţa să imite pe adulţi, dar în alte locuri cu pericol de incendiu).

Ce reguli de prevenire trebuie să respectăm la depozitarea furajele şi plantele tehnice?

-   depozitarea furajelor la distanţe de siguranţă faţă de locuinţele proprii sau ale vecinilor (minimum 10 m);

-   evitarea depozitării furajelor pe căile de acces sau în apropierea acestora, precum şi sub reţelele de transport a energiei electrice;

-   curăţarea de vegetaţie uscată a terenului afectat depozitarii furajelor şi, dacă este posibil, împrejmuirea acestuia;

-   interzicerea accesului şi jocului copiilor în cadrul depozitelor de furaje sau în apropierea acestora;

-   interzicerea fumatului şi folosirii focului deschis în apropierea furajelor;

asigurarea unei rezerve de apă pentru intervenţie în caz de incendiu în apropierea furajelor.

Unde se interzice fumatul?

-   în locuri cu pericol de incendiu sau explozie (depozite de furaje, depozite de lemne, poduri, grajduri, magazii, etc);

-   în perioadele de relaxare întinşi în paturi sau canapele.

Atenţie !

In interiorul locuinţelor folosiţi în mod obligatoriu scrumiere.

Nu aruncaţi resturile de ţigări sau chibrituri aprinse la întâmplare. Puteţi genera astfel incendii!

Cum prevenim jocul copiilor cu focul?

-   supraveghind permanent copiii şi nelăsând la îndemâna acestora mijloace care pot produce aprinderea (chibrituri, brichete, lumânări, etc.);

-   prin limitarea accesului şi jocului copiilor în cadrul depozitelor de furaje, poduri, magazii, grajduri, etc.;

-   prin interzicerea folosirii de către copii a aparatelor electrice şi electrocasnice (reşouri, fiare de călcat, aragazuri, etc.);

-   nelăsând copiii singuri sau neîncuidu-i în locuinţe în care funcţionează sobe sau mijloace de gătit (plite, aragazuri, reşouri, etc.).

Ce măsuri de p.s.i. trebuie să respectăm la utilizarea buteliile de aragaz?

-   interzicerea folosirii buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

-nu se va încerca cu flacără etanşeitatea racordului dintre butelie şi aragaz; verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;

-se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură, ori sub acţiunea directă a razelor solare;

-se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţia culcată, răsturnată sau înclinată;

-nu se va trece (transvaza) gazul din butelie în orice alte recipiente sau folosi butelii improvizate;

-la aprinderea focului, folosiţi principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi apoi manevraţi robinetul de alimentare cu gaz); recomandăm utilizarea aprinzătorului electric.

Cum amenajăm o afumătoare?

-se interzice folosirea afumătoarelor improvizate sau amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile.

-afumătorile se confecţionează din zidării din cărămidă sau alte materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Ce măsuri luăm pe timpul sărbătorilor tradiţionale (zile de naştere, onomastice, sărbători religioase)?

-amplasarea lumânărilor, sfeşnicelor, candelelor etc. cât mai departe de materialele combustibile, folosind suporţi de protecţie;

-nelăsarea acestora fără supraveghere;

-stingerea acestora înainte de culcare sau părăsirea locuinţei.