Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hotărârile Consiliului Local Lunca

 

Hotărârea nr. 44/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării BVC Lunca, județul Botoșani

Hotărârea nr. 43/2017

Proiect de Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani revizuit

Hotărârea nr. 42/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării burselor școlare de către Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca în anul școlar 2017-2018

Dispoziție convocare sedință ordinară noiembrie 2017

Hotărârea nr. 41/2017

Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 500 lei pentru premierea sportivei Amariei Andreea

Hotărârea nr. 40/2017

Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018

Dispoziție convocare sedință ordinară octombrie 2017

Hotărârea nr. 39/2017

Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lunca în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lunca

Hotărârea nr. 38/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii SC RURAL SERV SALUBRIZARE SRL

Hotărârea nr. 37/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizatie datorată de UAT Lunca către Asociația Leader Colinele Moldovei pentru anul 2017

Hotărârea nr. 36/2017

Proiect de Hotărâre privind rectificarea BVC Lunca

Hotărârea nr. 35/2017

Proiect de Hotărâre privind moficarea organigramei Primăriei comunei Lunca

Dispoziție convocare sedință ordinară septembrie 2017

Hotărârea nr. 33/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării acțiunilor cultural artistice "Festivalul Național de Dans și Muzică Populară <<Cânt și joc moldovenesc>> și Festivalul Harbuzului"

Hotărârea nr. 32 bis/2017

Proiect de Hotărâre privind stabilirea coeficenților de ierarhizare pentru funcționarii publici și personalul contractual

Dispoziție convocare sedință ordinară august 2017

Hotărârea nr. 32/2017

Proiect de Hotărâre privind cedarea cu titlu gratuit a unei suprafețe de teren

Hotărârea nr. 31/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publică în cea privată a Comunei Lunca

Hotărârea nr. 30/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate

Hotărârea nr. 29/2017

Proiect de Hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor lunare de care beneficiază consilierii locali în cadrul Consiliului Local Lunca

Dispoziție convocare sedință ordinară iulie 2017

Hotărârea nr. 28/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobare scutire 75% din majorările de întârziere pentru obligațiile fiscale restante la Primăria comunei Lunca

Hotărârea nr. 27/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare SC RURAL SERV SALUBRIZARE SRL

Hotărârea nr. 26/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobare demolare grajd

Hotărârea nr. 25/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea tranzitării PC 346 Lunca 

Hotărârea nr. 24/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobare acord de parteneriat dintre UAT Lunca - Axa Rutieră Strategică

Hotărârea nr. 23/2017

Proiect de Hotărâre privind atribuire contract de delegare a gestiunii

Dispoziție convocare sedință ordinară iunie 2017

Hotărârea nr. 22/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării BVC Lunca, județul Botoșani

Dispoziție convocare sedință ordinară mai 2017

Hotărârea nr. 21/2017

Proiect de Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local Lunca în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. "ECOPROCES" BOTOȘANI

Dispoziție convocare sedință ordinară aprilie 2017

Hotărârea nr. 19/2017

Proiect de Hotărâre privind stabilirea Planului de măsuri ce trebuie respectate în cadrul comunei Lunca, cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2017 - Lunca Curățeniei

Hotărârea nr. 18/2017

Proiect de Hotărâre privind însușirea raportului anual asupra situației gestionării bunurilor din cadrul UAT Lunca

Hotărârea nr. 17/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018 - 2020

Hotărârea nr. 16/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului bugetar pentru anul 2016

Hotărârea nr. 15/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite in Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice în comuna Lunca, județul Botoșani

Dispoziție convocare sedință ordinară martie 2017

Hotărârea nr. 14/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reconstrucție Școala primară Paisie Olaru, în sat Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani" și aprobarea finanțarii cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat

Hotărârea nr. 13/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Prichindelul, în sat Lunca, comuna Lunca, județul Botoșani" și aprobarea finanțarii cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat

Hotărârea nr. 12/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Școala primară Andrei Popovici Bâznoșanu, în sat Lunca, comuna Lunca, județul Botoșani" și aprobarea finanțarii cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat

Hotărârea nr. 11/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 1205 m.p. situat în P.C. 305 intravilan Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani

Hotărârea nr. 10/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul "Aducțiune și rețea de alimentare cu apă în comuna Lunca, județul Botoșani"

Hotărârea nr. 9/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire pod din beton armat peste râul Sitna situat pe DC 41B, comuna Lunca, județul Botoșani"

Hotărârea nr. 8/2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reconstruire Dispensar Medical în satul Zlătunoaia, comuna Lunca, județul Botoșani"

Hotărârea nr. 7/2017 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare drumuri locale în comuna Lunca, județul Botoșani"

Hotărârea nr. 6/2017

Hotărârea nr. 5/2017

Hotărârea nr. 4/2017

Hotărârea nr. 3/2017

Hotărârea nr. 2/2017

Dispoziție sedință extraordinară ianuarie 2017

Hotărârea nr. 1/2017

Dispoziție sedință extraordinară ianuarie 2017

 

HCL 2016

 

Hotărârea nr. 26/2016 - privind aprobarea reprezentant CL în Comisia de recepţie a lucrării "Modernizare DC 40, DC 41 şi DC 41A"

Hotărârea nr. 25/2016 - aprobarea cotizaţiei datorate de Consiliul Local Lunca către Asociaţia Colinele Moldovei

Hotărârea nr. 24/2016 - privind însuşirea Raportului de evaluare a terenului de 900 mp din PC 807 Lunca

Hotărârea nr. 23/2016 - privind aprobarea rectificării BVC Lunca

Hotărârea nr. 22/2016 - privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2015

Hotărârea nr. 21/2016 - desemnare reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Lunca

Hotărârea nr. 20/2016 - aprobarea cofinantare realizare obiective la Grădiniţa "Prichindeii" Lunca şi Şcoala "Andrei Popovici Bâznoşanu

Hotărârea nr. 19/2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea Şcolii "Andrei Popovici Bâznoşanu" 

Hotărârea nr. 18/2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea Grădiniţei "Prichindeii" Lunca

Hotărârea nr. 6/2016

Hotărârea nr. 5/2016

Hotărârea nr. 4/2016

Hotărârea nr. 3/2016

Hotărârea nr. 2/2016

Hotărârea nr. 1/2016