Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Comisii de specialitate

 

Comisia nr. 1 – pentru programe de dezvoltare economico-financiare, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, servicii publice și comerț


Președinte:         Agafiței Florin

Secretar:             Maxim Ovidiu Constantin

Membri:              Croitoru Constantin

                          Macsim Vasile

                          Balan Iacobeanu Sorin

 

Comisia nr. 2 – administrație publică, probleme juridice, muncă și protecție socială, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, culte și minorități 

 

Președinte:        Iacob Violeta Mariana

Secretar:           Achiței Mihai

Membri:            Ungureanu Laura Elena

                        Aparascăi Radu Constantin

                        Zobu Gheorghe

  

Comisia nr. 3 – învățământ, sănătate, cultură, tineret, activități sportive și de agrement, activități științifice 

 

Președinte:        Vezeteu Cristian

Secretar:            Ungureanu Laura Elena

Membri:             Achiței Mihai

                         Pavel Alungulesei Grigoraș Viorica

                         Băltuță Ionel

Actualizat 12.11.2020, ora 12.00