Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Autorităţile şi instituţiile publice postează pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi menţin publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, care cuprinde următoarele informații:

  • salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
  • tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
  • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Venituri salariale

30 septembrie 2021

30 martie 2021